Covid-19

Почивна станция „Релакс” – Шипковски минерални бани, община Троян следи и изпълнява всички мерки и препоръки за безопасна ваканция в среда на пандемия от COVID-19
Някои от взетите мерки към момента включени в нашата програма са:
Настаняване:
1. Работните площи и общите части се дезинфекцират на 2 или 4 часа според изискванията на съответните служби
2. На рецепцията и тоалетните към тях са поставени диспенсъри за дезинфекционен разтвор за ръце
3. ПС разполага с безконтактен термометър, с който се мери температурата както на гостите, така и на служителите и доставчиците влизащи в хотела
4. Персонала на ПС е преминал обучение за работа при новите правила.
5. На избирателен принцип на персонала се правят бързи тестове на 14 дни. На гостите пожелали да си направят тест, ще им се съдейства за това.
Изхранване:
1. В ресторанта и кухненския блок персонала работи с ръкавици и с маски ако е необходимо.
2. На видно място е поставен диспенсър с дезинфектант, както в ресторанта и тоалетните, така и в кухнята.
3. Гостите са насърчавани да влизат в определени часове в ресторанта с цел да няма струпване на хора.
4. ПС разполага с около 40 места на открито, които са подредени на обявеното към момента:“социално разстояние“. В закритите помещения, масите са разположени според изискваните от нормативните разпоредби разстояния.
5. При нужда се удължават часовете за изхранване.
6. Приготвянето на храната и съхранението и се осъществява по всички правила на HASSEP, които са съобразени с всички актуални изисквания на РЗИ и БАБХ.
Почистване:
1. ПС има разработени процедури за дезинфекция на стаите преди пристигане и след заминаване на гостите, както и при текущо почистване.
2. В общите части на ПС има поставени диспенсъри с дезинфектанти.
3. Асансьорът е с отделен график за почистване и дезинфекция, като в асансьора ще бъдат допускани по 2 човека
4. В общите тоалетни се попълва чек лист, за това кога са почиствани последно
Балнеологичен сектор:
Всички съоръжения и общи части на сектора, както и след всяко ползване на медицинската техника и вани се третират с необходимите препарати в него, като гаранция за препаратите и начина на третиране дава съответната фирма.

Всички тези мерки се актуализират с актуализирането на изискванията поставени от МТ и МЗ, като целата им е единствено да осигурим сигурността на гостите и по никакъв начин няма да ги превърнем в рестриктивни и пречещи на пълноценната им почивка.